Niinivirta yhtiöt 60 vuotta luotettavaa kuljetuspalvelua 1954 - 2014

Kuvia kuljetuskalustosta toiminnan ensimmäisiltä vuosilta

Vuonna 1954 Toivo ja Alli Niinivirta hankkivat ensimmäisen kuorma-autonsa jolla alettiin kuljettaa puutavaraa, Toivo ajoi ja Alli hoiti perhettä kotona Paneliassa, perheeseen syntyi 6 poikaa ja 3 tyttöä. 

Vähän ajan päästä siirryttiin linjaliikenteeseen kuljettaen kappaletavaraa linjalla Rauma - Lahti, Rauma - Hamina ja Rauma - Loviisa. Kyydissä kulki kappaletavaraa ja teollisuuden tuotteita yhteistyössä Kaukokiito -ketjun kanssa. 

 Vuonna 1962 aloitettiin ulkomaan liikenne pohjoismaihin ja manner- eurooppaan. Menokuormissa kulki teollisuuden tuotteita ja Suomeen tuotiin elintarvikkeita ja kulutustavaraa. Liikenne neuvostoliittoon aloitettiin vuonna 1975. Tuolloin kyydissä kulki muun muassa tuulilaseja Ikarus -busseihin, elintarviketeollisuuden koneita ja laitteita, kananmunia ja muuta kulutustavaraa. 

1980 luvulle tultaessa kotimaan- ja ulkomaanliikenne kasvoivat huomattavasti. Tuolloin omia autoja oli noin 50. Toivo alkoi jo pikkuhiljaa vetäytyä taustalle perheen poikien ottaessa täyden vastuun yrityksestä. 

1990 luvulla neuvostoliiton romahdettua Venäjän liikenne kasvoi räjähdysmäisesti. Elintarvikkeita, vaatteita, teollisuuden tuotteita ja rakennustavaraa vietiin noin 300 autokuormaa kuukaudessa eri kohteisiin. 1995 omia autoja oli noin 140 ja alihankkijoita noin 80, Niinivirran kolmas sukupolvi alkoi astua remmiin. 

Liikennealue kattoi tuolloin koko manner euroopan, baltian, skandinavian ja venäjän. Pelkästään Venäjälle lähti viikossa noin 200 autokuormaa. Omat toimipisteet Pietarissa, Moskovassa, Tallinnassa, Riikassa, Lyypekissä ja Milanossa varmistivat liikenteen sujumisen ulkomaan liikenteessä. Suomessa kattava  terminaaliverkosto palveli Kaukokiito -ketjua. 

2000 luvulle tultaessa omia vetoautoja oli 200, perävaunuja 300 ja henkilökuntaa noin 500 eri maissa. Tänä päivänä Niinivirran kolmas sukupolvi jatkaa Toivon ja Allin aloittamaa työtä, Niinivirran nimi on edelleen tuttu näky Suomen, Venäjän, Baltian ja manner-euroopan teillä.

Kalustoa 70- ja 80 -luvuilta

The history of Niinivirta Transport

In 1954 Toivo and Alli Niinivirta purchased their first truck and started transporting timber. Toivo drove and Alli took care of the family at home in Panelia. They had 6 boys and 3 girls. A short time later they moved on to liner shipping, transporting general cargo on lines running from Rauma to Lahti, from Rauma to Hamina and from Rauma to Loviisa. On board they had cargo and industrial products and worked in cooperation with the Kaukokiito chain.

In 1962 they began international traffic to Nordic countries and continental Europe. Industrial products were transported out of and foods and consumer goods were brought back in to Finland. Traffic to Soviet Union started in 1975. At the time they carried windscreens for Ikarus buses, food industry machinery and equipment, eggs and other consumer goods.

The beginning of the 1980s brought a considerable increase in domestic and international traffic. At the time they had a fleet of about 50 trucks. Toivo started to gradually withdraw to the background and the boys of the family took full responsibility of the company. In the 1990s after the collapse of Soviet Union, Russian traffic grew exponentially. About 300 truckloads of food, clothes and industrial and construction supplies were taken to different destinations every month. In 1995 we already had about 140 trucks and 80 or so subcontractors, and a third generation of Niinivirtas started working for the company. The area of operation at the time covered the whole of mainland Europe, the Baltic states, Scandinavia and Russia. About 200 truckloads were off to Russia alone every week. Our offices in St. Petersburg, Moscow, Tallinn, Riga, Lübeck and Milan ensured that everything kept rolling in international traffic. In Finland, our comprehensive network of terminals mainly served the Kaukokiito chain.

By the beginning of the 21st century we had a fleet of 200 truck tractors, 300 trailers and a staff of about 500 working in different countries. Today the third generation of Niinivirtas continue the work that was started by Toivo and Alli, and the Niinivirta name is still a familiar sight on the roads of Finland, Russia, the Baltic states and mainland Europe.